หน่วยงานที่ไว้วางใจเรา

โซลาร์เซลล์สำหรับภาคธุรกิจ

Solar cell for business and government

บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่สนับสนุนให้แต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ

 • ลดค่าไฟอย่างยั่งยืน

  ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อใช้งานได้เอง ส่งผลให้ค่าไฟถูกลง สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดี

 • เสริมภาพลักษณ์องค์กร

  ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ

  รับสิทธิประโยชน์จากการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ผ่านมาตรการและนโยบายต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินอุดหนุน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

คำนวณ แพ็กเกจ ที่เหมาะกับคุณ

เรามีตัวช่วยในการคำนวณขนาดติดตั้งจากพื้นที่หลังคา และรูปแบบการใช้ไฟของคุณ

ทำไมต้องติดโซลาร์กับ PEA SOLAR​

เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน

เชื่อมั่นในบริการและงานติดตั้งที่ดำเนินการโดยวิศวกรและทีมงานมืออาชีพ

มีจุดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการ เพียงติดต่อสำนักงาน PEA ใกล้บ้านคุณ

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล

การันตีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

บริการ ครบ จบในที่เดียวเรื่องโซลาร์

บริการครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา

รูปแบบการให้บริการ

ลูกค้าลงทุนเอง

(EPC: Engineering Procurement and Construction)

หน่วยงาน หรือเจ้าของอาคารเป็นผู้ลงทุนในระบบโซลาร์รูฟท็อปเอง และเจ้าของอาคารได้รับผลประหยัดเอง โดย PEA จะเป็นผู้ให้บริการสำรวจ ออกแบบ จัดหาติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาตามวาระ

ข้อดี

 • ได้รับผลประหยัด 100%

 • สัญญาระยะสั้น

 • ระยะเวลาการคืนทุนเร็ว

ข้อจำกัด

 • ต้องจัดหางบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเอง

 • ต้องจัดเตรียมงบประมาณ และบุคลากรสำหรับดูแลบำรุงรักษาระบบเอง

PEA ลงทุนให้

(Guaranteed Rabate)

หน่วยงาน หรือเจ้าของอาคารไม่ต้องลงทุนเอง PEA เป็นผู้ลงทุนดำเนินการ จัดการพลังงานแบบครบวงจร รวมถึงดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาโครงการ

ข้อดี

 • ไม่ต้องหางบประมาณลงทุน

 • ลดภาระการดูแลบำรุงรักษา

 • ได้รับผลประหยัดไม่น้อยกว่า 15%

 • เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

ข้อจำกัด

 • สัญญาระยะยาว (20-25 ปี)

PEA PAY LITE

การชำระค่าบริการที่หลากหลาย

 • ชำระยอดเต็มจำนวน

 • แบ่งชำระ 2 งวด

  (ยอดต่ำกว่า 300,000 บาท)

 • แบ่งชำระ 3 งวด

  (ยอดตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป)

 • ขอสินเชื่อ Solar Rooftop

  จากธนาคารที่ร่วมรายการกับ PEA

OUR PROJECTS

ตัวอย่างผลงานการติดตั้งของเรา

การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปที่มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

จ.พะเยา | 2.997 MWp
โครงการติดระบบโซล่าร์เซลล์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 737 kWp

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จ.นครราชสีมา | 387.32 kWp
โครงการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell) ให้ฟลอร่าวิลล์ คันทรีคลับ

ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

จ.ปทุมธานี | 194 kWp
PEA SOLAR ยินดีให้คำปรึกษาและดูแลคุณ

สนใจติดตั้ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ PEA SOLAR ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประมวลผลตามคำขอของท่าน และบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ PEA SOLAR หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิใดๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

  Scroll to Top