EP.1 รีวิวการติดตั้ง PEA SOLAR “จากผู้ใช้งานจริง”

รับชมรีวิวการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกับ PEA SOLAR จากพลเอก กิจพันธ์ ธัญชวนิช เจ้าบ้านที่ฉะเชิงเทรา ที่ให้ความเชื่อมั่น และตัดสินใจเลือกติดโซลาร์รูฟท็อปกับ PEA SOLAR เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าที่บ้าน

ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 (รับชมรีวิวการติดตั้งได้ในช่วงสรรหา นาทีที่ 29.26 – 33.26)

ช่องทางอื่นๆ สำหรับรับชม
FB AMARIN TV : https://www.facebook.com/AMARINTVHD/videos/6584942551527913/
FB บ้านและสวนทีวี : https://www.facebook.com/BaanlaesuanTV/videos/3702271236760942/

Scroll to Top